Reviews van deze auteur

Super agent

Review over ONLY Model Management

Ik werk al lang samen met Toon en we zijn samen geklommen naar de top. Hij heeft me in dit proces in tegenstelling met andere bureaus altijd bovenal als mens blijven behandelen en geluisterd ook als mijn keuzes even niet tactisch waren.
We werken nog steeds samen en ik voel me zeer gesteund door hem in een wereld waarin je soms moet vechten voor je eigen voordeel.
Onlymodelmanagement en ik blijven een top team!

reacties: